piątek, 13 września 2013

Tych procesów Windows nigdy nie wyłączajcie!

PONIŻSZA LISTA PROCESÓW, KTÓRYCH NIDGY NIE POWINNO SIĘ WYŁĄCZAĆ :

System Idle --> Ten proces oznacza wskaźnik niewykorzystanego czasu.

Csrss.exe --> Jeden z podstawowych podsystemów Windows ( client / server run-time subsystem ).

Explorer.exe --> Jest to interaktywna powłoka graficzna systemu Windows.

Internat.exe --> Ten proces umożliwia przełączanie pomiędzy ustawieniami lokalizacji,klawiatury i języka.


Lsass.exe --> Ten proces zapewnia uwierzytelnienie użytkowników.

Mstask.exe --> Proces hormonagramu zadań.

Smss.exe --> Proces uruchomiający sesję użytkownika nadzorujący m.in. uruchomianie procesu logowania ( Winlogon.exe ).

Spoolsv.exe --> Ten proces zarządza zadaniami wydruku.

Svchost.exe --> Uniwersalny proces pełniący rolę hosta dla innych procesów uruchomionych w systemie Windows.

Services.exe --> Ten proces zarządza pracą usług systemowych.

System --> Proces systemowy związany z wątkami kodu uruchamianymi w trybie jądra.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz